Nationale ombudsman onderzoekt gegevensuitwisseling

De Nationale ombudsman start een onderzoek rond privacy. Zijn focus ligt op de zogeheten ketenoverleggen tussen verschillende overheidsinstanties waarin gegevens van burgers worden gedeeld. Het gaat bijvoorbeeld om gemeenten die burgers helpen bij een vraag om zorg of ondersteuning. De vraag die in dit onderzoek centraal staat is: Wat mogen burgers van de overheid verwachten als het gaat om het bieden van maatwerk en dienstverlening in relatie tot het waarborgen en respecteren van de privacy?

Ketenoverleg ten behoeve van het oplossen of voorkomen van problemen voor de burger en het bieden van maatwerk, vindt de ombudsman een goede ontwikkeling. Maar hij vindt het ook van belang dat het burgerperspectief binnen het ketenoverleg gewaarborgd is en dat de burger in kwestie betrokken is bij wat er met zijn of haar gegevens gebeurt.
 

Over het onderzoek

Dit onderzoek uit eigen beweging maakt deel uit van het onderzoeksprogramma van de Nationale ombudsman. De ombudsman gaat voor het onderzoek in gesprek met burgers wiens gegevens binnen overheidsketens worden gedeeld. Ook praat hij met overheidsinstanties die onderdeel uitmaken van ketenoverleggen. De ombudsman verwacht zijn onderzoek in december 2018 af te ronden.

Er wordt een oproep gedaan aan burgers om ervaringen met gemeenten of het UWC, waarbij persoonlijke gegevens werden gedeeld, aan te geven.

De ombudsman wil weten hoe de burgers de uitwisseling hebben ervaren: zo wil hij weten of er genoeg duidelijkheid is over de informatie, die vervolgens met andere partijen gedeeld wordt. De Nationale ombudsman zoekt zowel positieve als negatieve voorbeelden.


Samenwerking verbeteren

Gegevens worden tussen diverse overheidsinstanties uitgewisseld, om zo samenwerking te verbeteren, het zogeheten ‘ketenoverleg’, dat is bedoeld om zorgvragen zo goed mogelijk op te lossen. Met het delen van gegevens kunnen voorzieningen sneller geregeld worden en kunnen er problemen voorkomen worden. De ombudsman wil weten wat burgers belangrijk vinden bij de uitwisseling van hun gegevens tussen diverse organisaties.


Eerdere oproep VNG

De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) riep in maart het kabinet en de Tweede Kamer op snel een heldere wet te maken over wat er mag en niet mag qua uitwisseling van persoonsgegevens. Door het ontbreken van zo’n wettelijke grondslag moeten gemeenten onnodig veel tijd en energie steken in privacy-discussies en ad-hoc oplossingen. Dat meldde de gemeentelijke koepelorganisatie aan de leden van de vaste commissie Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) van de Tweede Kamer. Die heeft op donderdag 15 maart een overleg over het naar gemeenten gedecentraliseerde sociaal domein.

Bron: Nationale ombudsman

 

 

Print Friendly and PDF ^