Naar een tweefasenproces? Over voor- en nadelen van een strafproces in twee fasen, in relatie tot de posities van slachtoffer en verdachte

Dit onderzoek wil de verschillende belangen en argumenten die voor een tweefasenproces zijn aangevoerd adequaat wegen. Allereerst is een juridische analyse uitgevoerd van de huidige procespositie van het slachtoffer en de huidige wijze van procesvoering in strafzaken. Daarna zijn gesprekken gevoerd met praktijkjuristen en tot slot zijn relevante aspecten van het straf(proces)recht in een aantal landen in kaart gebracht.

Lees verder:

Print Friendly and PDF ^