Na 12 jaar eindigt de strafvervolging van klokkenluider Ad Bos die een mega bouwfraude aan het licht bracht. Feest voor de rechtsstaat?

Dat klokkenluider Ad Bos na 12 jaar te horen kreeg dat zijn vervolging definitief is afgelopen, is helemaal geen feest voor de rechtsstaat. Het was 12 jaar geleden al een schanddaad om een vervolging te beginnen tegen deze man, die enorme risico’s liep door een ernstige vorm van structurele bouwfraude – waardoor overheidsbedrijven gigantische schade opliepen – in de openbaarheid te brengen. Natuurlijk heeft Ad Bos als bouwdirecteur enige tijd ‘meegelopen’ in het bedenkelijke illegale circuit. Wat moest hij in het begin anders? Dus heeft hij wel eens een ambtenaar naar Yab Yum meegenomen. Nou en? Toen hij die praktijken niet meer kon verantwoorden en de zaak aan het rollen bracht, vroeg hij het openbaar ministerie om een financiële regeling. Natuurlijk, wat moest hij anders?

Lees verder:

Print Friendly and PDF ^