Modernisering WbSv: Advies president en PG over conceptwetsvoorstellen Boek 3 en Boek 6

Op 22 mei zijn de adviezen van de president en PG over conceptwetsvoorstellen Boek 3 en Boek 6 Wetboek van Strafvordering uitgebracht. Zij zijn positief over de mogelijkheid om ook in strafzaken prejudiciële vragen te stellen aan de HR. Dat wordt gezien als een belangrijke aanvulling op huidige wet.

Lees hier en hier de adviezen. 

 

Print Friendly and PDF ^