Ministerraad: Beelden bewakingscamera's sneller openbaar

Na aangifte kunnen beelden van bewakingscamera’s straks sneller worden gebruikt voor opsporing.

Internet en billboards
Dit staat in een wetsvoorstel van staatssecretaris Teeven (VenJ) waarmee de ministerraad heeft ingestemd. Nu is voor het openbaar maken van deze beelden nog een langdurige en omslachtige procedure nodig.
Burgers en bedrijven mogen straks, nadat ze aangifte hebben gedaan en na toestemming van justitie, zelf beelden van bewakingscamera's verspreiden.
Openbaarvervoerbedrijven, decentrale overheden en voor het publiek toegankelijke instellingen kunnen de beelden behalve op internet ook op bijvoorbeeld billboards plaatsen.
Meldplicht voor datalekken
In het wetsvoorstel staat ook dat aanbesteders van informatiediensten straks verplicht zijn om diefstal, verlies of misbruik van persoonsgegevens te melden. Als dit niet gebeurt, kan het College bescherming persoonsgegevens (Cbp) een boete opleggen van maximaal €450.000.
Het wetsvoorstel wordt voor advies aan de Raad van State gestuurd. De tekst van het wetsvoorstel en van het advies van de Raad van State worden openbaar bij indiening bij de Tweede Kamer.

Print Friendly and PDF ^