Europese Commissie presenteert concrete maatregelen voor bestrijding van belastingfraude en -ontduiking

Minimumstraffen voor fiscale delicten, een grensoverschrijdend fiscaal identificatie­nummer, een charter voor de belastingplichtige in de EU en strengere gemeenschappelijke maatregelen tegen belastingparadijzen. Dit is slechts een greep uit de concrete ideeën die de Commissie in haar mededeling van 27 juni 2012 heeft gepresenteerd om de strijd tegen belastingfraude en –ontduiking in de EU aan te scherpen. Vanuit een totaalbenadering onderzoekt zij hoe de bestaande maatregelen kunnen worden versterkt en zet zij mogelijke nieuwe initiatieven uiteen om een eind te maken aan belastingfraude en –ontduiking in Europa. 

Algirdas Šemeta, Commissaris voor belastingen, douane-unie, audit en fraudebestrijding, verwoordde het als volgt:
"Laat het duidelijk zijn: belastingfraudeurs bestelen de gewone burger en roven de schatkist leeg. Als we een eerlijk en efficiënt belastingstelsel willen, moeten we deze praktijk met wortel en tak uitroeien. De politieke wil om de strijd op te voeren, is aanwezig. Nu moeten we nog de daad bij het woord voegen. Als een Unie van 27 hebben we een sterk voordeel, namelijk ons grote aantal. Als we als een team spelen, met een gemeenschappelijke strategie, kunnen we de belastingfraudeurs en –ontduikers verslaan en grote sommen geld die wettelijk verschuldigd zijn, recupereren."
De omvang van de schaduweconomie wordt in de verschillende lidstaten gemiddeld op bijna een vijfde van het bbp geraamd, dat wil zeggen in totaal bijna 2 triljoen euro. Gelet op de globalisering van de economie en de technologische vooruitgang is het duidelijk dat aparte inspanningen van de lidstaten geen zoden aan de dijk brengen. Daarom wordt in de mededeling een drieledige aanpak naar voren geschoven die erop gericht is om belastingfraude en -ontduiking van alle kanten te bestrijden.
Klik hier voor het persbericht.

Print Friendly and PDF ^