Mevis verzorgt college modernisering Wetboek van Strafvordering

Het Ministerie van Veiligheid en Justitie voert een majeure operatie uit tot modernisering van het Wetboek van Strafvordering. Prof. mr. Paul Mevis, hoogleraar Straf(proces)recht aan de EUR en lid van de adviescommissie, schetst op 4 maart in een openbaar college de contouren van het nieuwe Wetboek van Strafvordering.

Augustus 2014 maakte het Ministerie van Veiligheid en Justitie de benoeming van de Commissie modernisering Wetboek van Strafvordering bekend. Anno februari 2015 heeft de commissie haar adviezen samengevat in de Contourennota Wetboek van Strafvordering. De Contourennota geeft een overzicht van de belangrijkste wijzigingsvoorstellen. Prof. mr. Mevis bespreekt op 4 maart a.s., van 14.00 tot 15.00 uur in een openbaar college (zaal LB-77) de hoofdlijnen van de nota.

De contourennota geeft een schets van een vernieuwd Wetboek van Strafvordering, dat beter aansluit bij de digitale samenleving en toegankelijker is voor de rechtspraktijk en de burger. Ook draagt het bij aan de verbetering van de kwaliteit van de strafrechtspleging, waardoor de prestaties van de strafrechtsketen verbeteren. De nota bevat daartoe een aankondiging van voorstellen tot wijziging van het wetboek. Verder is ‘groot onderhoud’ nodig; in het huidige wetboek staan niet alleen verouderde, onnodige of complexe procedures, maar door de vele wijzigingen in de afgelopen jaren is de rek eruit.

Bij de huidige stand van zaken betreft dat zo’n negentien wetsvoorstellen die allemaal in de loop van 2016 in werking zullen treden.

College: 4 maart 2015, 14.00 uur, zaal LB-77. Aansluitend is er een borrel.

Bron: EUR

Print Friendly and PDF ^