Meststoffenboetes blijven grotendeels in stand

Het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) laat in hoger beroep twaalf boetes, voor het op grote schaal uitrijden van mest met omzeiling van de meststoffenboekhouding, grotendeels in stand. Voor het bemesten van landbouwgrond gelden strenge regels. Landbouwers kunnen hoge boetes krijgen als te veel mest wordt uitgereden.

De hoofddader is een mesthandelaar die ook landbouwgronden huurde waarop hij grote hoeveelheden mest liet verdwijnen. De aan hem en zijn ondernemingen opgelegde boetes van bijna € 800.000,- houden grotendeels stand, ook al was hij indertijd minderjarig.

Ook zijn landbouwers beboet die mest van deze handelaar hebben afgenomen. Het CBb volgt deze landbouwers niet in hun verweer dat zij slachtoffer waren van mestdump en door de hoofddader waren misleid. Deze boetes blijven in hoger beroep in stand.

Ten slotte is een bedrijf beboet dat voor de hoofddader bemiddelde en mest door leverde aan landbouwers, omdat dit bedrijf niet kon aantonen aan welke afnemers vrachten mest werden geleverd. Het College heeft deze boete gedeeltelijk in stand gelaten.

Deze uitspraken zijn definitief: hoger beroep is niet mogelijk, het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) is de eindrechter in deze zaak.

 

Print Friendly and PDF ^