Mensrechten en de fiscale aanslag

Bij mensenrechten denken we niet meteen aan grondrechten die beschermd moeten worden door de heffing van btw, erfbelasting of inkomstenbelasting, laat staan met die van de hondenbelasting. Toch worden mensenrechten steeds vaker ingeroepen en gehonoreerd in belastingprocedures. Het gaat dan vooral om het meeste fundamentele mensenrecht, namelijk het recht op gelijke behandeling. De opmars van het gelijkheidsbeginsel zien we zowel bij de rijksbelastingen als bij de lokale heffingen.

Lees verder:

Print Friendly and PDF ^