Meldplicht mestvervoerders te zwaar

Het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) schrapt de zogenoemde voorafmeldplicht, die de staatssecretaris van Economische Zaken oplegde aan drie mestvervoerders.

Deze meldplicht houdt in dat de mestvervoerders mesttransporten zes maanden lang vooraf moeten melden en is opgelegd, omdat zij vrachten mest met extreem veel stikstof en fosfaat hebben vervoerd. De mestvervoerders spelen een prominente rol in de bemonstering van de mest, en daarom mag de staatssecretaris in zo’n geval ook als zij (zelf) geen overtredingen hebben begaan, de meldplicht opleggen.

De aan deze drie mestvervoerders opgelegde meldplicht beoordeelt het CBb als onevenredig. De meldplicht heeft namelijk ingrijpende gevolgen en vermindert het concurrentievermogen van de mestvervoerder. Hoewel ook bij andere mestvervoerders opmerkelijk hoge waarden waren geconstateerd, is de maatregel maar aan een beperkt aantal vervoerders opgelegd.

Lees hier de volledige uitspraak:

 

Print Friendly and PDF ^