Melding van milieu-incidenten op grond van de wet en de vergunning

‘Ongewone voorvallen’ moeten aan het bevoegd gezag worden gemeld op grond van de Wet milieubeheer (titel 17.1). Daarnaast neemt het bevoegd gezag regelmatig (ook) in de omgevingsvergunning dergelijke voorschriften op, op grond van artikel 2.14 lid 1 onder 5 en artikel 2.22 lid 2 Wabo. Wat vindt de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State daarvan?
Lees verder:
Print Friendly and PDF ^