Meer aandacht bestrijding zorgfraude

Het bestrijden van zorgfraude heeft voor minister Schippers (VWS) grote prioriteit. In het ordedebat van 12 maart jl. heeft de Tweede Kamer verzocht om een schriftelijke reactie op berichtgeving over fouten in de jaarrekeningen van de ziekenhuizen, fouten in de jaarcijfers van de verzekeraars en het niet serieus nemen van bestrijding van zorgfraude door zorgverzekeraars.

In een brief aan de Tweede Kamer informeert de minister over de achtergrond van de recente berichtgeving en over de maatregelen die zijn genomen. Daarna wordt ingegaan op de ketenaanpak als het gaat om de controle, toezicht en fraudebestrijding in de zorgsector structureel te verbeteren.

Bron: Rijksoverheid

Print Friendly and PDF ^