Geen opzet lekken vertrouwelijke informatie IGZ

De Inspectie voor de Gezondheidszorg werd op 19 februari 2013 geconfronteerd met het feit dat RTL beschikte over een lijst met mogelijke medische fouten die van de inspectie zelf afkomstig was. Het betrof meldingen van mogelijke calamiteiten, gedaan door zorginstellingen, burgers, professionals werkzaam in de zorg en farmaceutische bedrijven.

Naar aanleiding hiervan deed het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, waar het IGZ onder valt, aangifte van schending van het ambtsgeheim. Hierop startte een onderzoek door de Rijksrecherche onder leiding van de officier van justitie van Openbaar Ministerie Midden-Nederland. Op basis van de resultaten van dit onderzoek komt het OM tot de conclusie dat er geen sprake is geweest van een strafbaar feit. Weliswaar is vertrouwelijke informatie door medewerkers van de IGZ doorgegeven aan een journalist van RTL, maar hierbij is geen sprake geweest van opzettelijk handelen.

Naar aanleiding van een verzoek van RTL in februari 2013 om informatie over medische hulpverlening bij publieksevenementen, is abusievelijk een lijst verstrekt waarop meer meldingen te achterhalen waren dan bedoeld waren te verstrekken. Het is niet mogelijk geweest deze gang van zaken te verifiĆ«ren bij de journalist. Ā Desondanks is op basis van de resultaten van het onderzoek voldoende aannemelijk dat dit de gang van zaken is geweest. Dit leidt tot de conclusie dat er weliswaar sprake is geweest van het doorgeven van vertrouwelijke informatie maar niet van opzettelijk strafbaar handelen daarbij. Het OM Midden-Nederland zal de zaak dan ook seponeren.

Bron: OM

Print Friendly and PDF ^