Medeplegen van overtreding van artikel 9 van de Flora- en faunawet

Gerechtshof 's-Hertogenbosch 5 april 2013, LJN BZ6386

Het hof acht bewezen dat verdachte samen met zijn mededader in het buitengebied van Tilburg, genaamd De Zwaluwse Bunder, tweemaal opzettelijk een haas, zijnde een beschermde inheemse diersoort, heeft opgespoord met het oog op het doden, verwonden, vangen of bemachtigen van die haas.

Het hof veroordeelt de verdachte tot een voorwaardelijke gevangenisstraf voor de duur van 1 maand en een taakstraf voor de duur van 80 uren.

Lees hier de volledige uitspraak.

Print Friendly and PDF ^