Lek- & verduisteringsonderzoek Amersfoort geseponeerd

Het Openbaar Ministerie Midden-Nederland heeft besloten het lekonderzoek en het verduisteringsonderzoek in Amersfoort te seponeren. Voor beide onderzoeken is slechts één mogelijke verdachte in beeld gekomen, te weten raadslid Ramon Smits Alvarez. Hij is inmiddels overleden.

Het lekonderzoek betreft een verslag van een functioneringsgesprek met burgemeester Bolsius. Op grond van de resultaten uit het onderzoek door de Rijksrecherche kon het raadslid als verdachte worden aangemerkt.

Het andere onderzoek betreft de verduistering van partijgelden van de Amersfoortse PvdA. Hiervan is aangifte gedaan op 16 oktober 2013. Ook voor dit feit komt alleen deze zelfde verdachte in beeld, de wijlen penningmeester van de PvdA fractie.

Voor beide onderzoeken geldt dat er geen aanwijzingen zijn gevonden die wijzen in de richting van andere personen. Zoals bekend is Smits Alvarez op 21 oktober in Spanje overleden zodat vervolging niet meer mogelijk is. Daarom zijn beide zaken geseponeerd en worden er verder geen mededelingen gedaan over de onderzoeksresultaten.

Bron: OM

Print Friendly and PDF ^