Leestip: Verweren in strafzaken

Een legitiem resultaat van het strafproces vereist een effectieve verdediging. Eén van de noodzakelijke voorwaarden daarvoor is een contradictoire procesvoering waarbinnen de verdachte de gelegenheid heeft zijn belangen te verwoorden en aldus voor het voetlicht te brengen. Hij kan dat zelf doen, maar hij heeft ook het recht zich te voorzien van de rechtsgeleerde bijstand van een advocaat.

Het is de taak van de raadsman of -vrouw ervoor te waken dat diens cliënt een eerlijk proces ten deel valt. Dat is de achtergrond tegen welke hij of zij het verhaal van diens terechtstaande cliënt juridisch omvormt tot een verweer. Indien het verweer correct wordt gevoerd, is de rechter, ingeval van verwerping, in het algemeen gehouden te motiveren waarom hij van oordeel is dat het verweer geen doel treft.

De auteurs hebben de literatuur en jurisprudentie tot medio 2011 bijeen gebracht die met name de advocaat en de rechter de weg kunnen wijzen bij het kwijten van hun verantwoordelijke taak.

Dit boek biedt een beknopte handleiding met een systematische verhandeling over verweren in strafzaken. Daarin liggen reeds beperkingen besloten: verweren in andere dan strafzaken blijven buiten beschouwing. Bovendien zijn eigen opvattingen buiten beschouwing gelaten.

Onder redactie van mr. R. Verheul, mr. H.Th. Pos

Prijs: € 39,95 (incl. btw)

Klik hier voor meer informatie.

Print Friendly and PDF ^