Laurentius moet voormalig financieel directeur toch loon doorbetalen

De Bredase woningbouwvereniging Laurentius moet haar voormalig directeur financiën en vastgoedprojecten toch loon doorbetalen. Dat heeft de rechter in hoger beroep vandaag bepaald. Het hof vindt dat er serieuze vragen zijn te stellen bij de volledigheid van de verklaringen die in deze zaak zijn afgelegd en die voor de woningbouwvereniging aanleiding waren om de man op 23 oktober 2012, tijdens zijn vakantie, op staande voet te ontslaan.

Voorlopig oordeel

Vijf medewerkers van Laurentius verklaarden dat de directeur zijn positie had misbruikt om een onderzoek naar de financiële gang van zaken bij de woningbouwvereniging te frustreren. De directeur werkte bijna 32 jaar bij Laurentius en maakte op het moment van zijn ontslag deel uit van het directieteam.

De rechtbank besliste op 17 december 2012 in kort geding dat het ontslag waarschijnlijk in stand zou blijven in een bodemprocedure en dat Laurentius de directeur geen loon hoefde te betalen. De directeur ging hiertegen in hoger beroep bij het gerechtshof ‘s-Hertogenbosch. De uitspraak van het hof van 19 maart 2013 is een uitspraak in kort geding, een spoedprocedure waarin een voorlopig oordeel wordt gegeven.

Onvoldoende bewijs

Als werkgever moet Laurentius met bewijs aantonen dat er een dringende reden was voor ontslag op staande voet. De woningbouwvereniging vindt dat uit de vijf verklaringen van de medewerkers van Laurentius onbehoorlijk gedrag van de oud-directeur blijkt. Tegelijk erkent de woningbouwvereniging dat over de directeur geen andere belastende verklaringen bekend zijn. Ook weerspreekt ze niet dat uit het forensisch en strafrechtelijk onderzoek geen verwijtbaar gedrag is gebleken.

Andere context

Tijdens de behandeling in hoger beroep heeft de oud-directeur voor het eerst de gelegenheid gekregen zijn kant van het verhaal te vertellen. De voormalig financieel directeur heeft aan het hof zeer gedetailleerde verklaringen gegeven over zijn gedragingen en uitspraken waardoor de verklaringen van de vijf medewerkers hierover in een andere context zijn geplaatst. De woningbouwvereniging heeft deze onvoldoende weersproken. In deze spoedprocedure kunnen de vijf werknemers niet als getuigen worden gehoord.

Fraude en oplichting

Begin 2012 is woningbouwvereniging Laurentius onder verscherpt toezicht gesteld van het Centraal Fonds Volkshuisvesting gesteld. Ook is door het ministerie een extern toezichthouder aangesteld. Op 21 mei 2012 is statutair directeur V. van de woningbouwvereniging gearresteerd op verdenking van fraude en oplichting. Tegelijkertijd is een forensisch onderzoek gestart binnen de woningbouwvereniging. Dit is gevolgd door een integriteitsonderzoek naar (onder meer) de financieel directeur. De financieel directeur is op 20 september 2012 geschorst en aan hem is een contactverbod met het personeel opgelegd. Op 10 oktober 2012 werd de schorsing op last van de kort gedingrechter opgeheven.

Print Friendly and PDF ^