Kroniek rechtspraak tuchtrecht Gezondheidsrecht

In deze kroniek rechtspraak tuchtrecht worden opvallende uitspraken over ontvankelijkheid en aanverwante procesrechtelijke onderwerpen, vraagstukken rond ouderlijk gezag, voorbehouden handelingen, verantwoordelijkheidsverdeling, (de zwaarte van) de door de tuchtcolleges opgelegde tuchtmaatregelen, verwisselingen, rapporten en verklaringen, alsmede dossiervoering besproken. Lees verder:

 

Print Friendly and PDF ^