Kringgedachten | Opstellen van de Kring Corstens

Het 25-jarig bestaan van de Kring Corstens is de aanleiding om Geert op bijzondere wijze in de vorm van Kringgedachten te bedanken voor alles wat hij voor zijn promoti heeft betekend. Deze 'Kringgedachten' worden hem aangeboden op een moment dat toevalligerwijs samenvalt met zijn terugtreden als president van de Hoge Raad der Nederlanden op 1 november 2014.

De Kringgenoten vervullen uiteenlopende posities in de wetenschap, rechtspraak, advocatuur, bij de overheid en combinaties daarvan. De meeste Kringgenoten hebben hun proefschrift er nog eens bij gepakt en een onderwerp daaruit gekozen en geschreven naar de huidige stand van het recht. Daarmee is een samenstel van bijdragen ontstaan dat de brede belangstelling van Geert goed illustreert: materieel strafrecht, boeterecht, strafprocesrecht, financieel en economisch strafrecht, penitentiair recht en Europees, supranationaal en internationaal strafrecht.

Klik hier voor het bekijken van de volledige inhoudsopgave en het eerste hoofdstuk.

Inhoud

Deel I – Materieel straf- en boeterecht

 • De WAHV, efficiency en rechtsbescherming in evenwicht? Meiltje Barels
 • Abus de biens Sociaux, 
Daan Doorenbos
 • De strafrechtelijke aanpak van faillissementsfraude mede ten dienste van de slachtoffers,
 Tineke Hilverda
 • Voorbedachte raad: het spanningsveld tussen inhoudelijke betekenis en bewijsbaarheid, 
Willem Holland
 • Het succes van het bestuurlijk sanctierecht en het ongenoegen van de strafrechtjurist,
 Jaap Roording
 • De regeling van Sint Maarten inzake ontslag uit het ambt van minister en verlies van het Statenlidmaatschap van rechtswege na veroordeling, 
Robert Vennix
 • Afrekenen! Een kwart eeuw fiscaal boeterecht, 
Jules Wortel 

Deel II – Formeel straf- en boeterecht

 • In der Beschränkung zeigt sich erst der Meister. Een opstel over 
begrijpelijk en doelmatig tenlasteleggen,
 Jan Boksem
 • Een kwart eeuw infiltratie. Een beperkte update en een enkele terugblik,
 Paul Frielink
 • De Hoge Raad: de verhouding tussen minderheidsopvattingen en conclusies van het Parket,
 Wouter Limborgh
 • De bescherming van de woning 25 jaar later, 
Paul Mevis
 • De agent als verdachte of als getuige? 
Marianne Verbruggen & Paul Vegter
 • Omtrekkende bewegingen, 
Marc Viering

Deel III – Internationaal straf- en bestuursrecht

 • Transnationaal beboeten in de Europese Unie,
 Oswald Jansen
 • Maritieme piraterij,
 Anne-Marie Smit

Deel IV – Penitentiair recht

 • De voorwaardelijke veroordeling en de voorwaardelijke invrijheidstelling 
in het licht van een geloofwaardig sanctiestelsel,
 Edwin Bleichrodt
 • De TBS opnieuw bezien,
 Ebby Hofstee
 • De TBS anders bezien, Jan Niemantsverdriet

 

Praktische Informatie

  • Druk 1
  • ISBN 9789013126655
  • Verschijningsdatum 29 oktober 2014
  • Aantal pagina's 304

 

Klik hier om het boek via Kluwer te bestellen.

Print Friendly and PDF ^