'Klaar voor een nieuw marktmisbruikregime?'

Op 3 juli 2016 treden nieuwe Europese regels met betrekking tot marktmisbruik in werking. Deze regels zijn neergelegd in de Verordening nr. 596/2014 betreffende marktmisbruik (MAR) en de richtlijn 2014/57/EU betreffende strafrechtelijke sancties voor marktmisbruik (MAD). De regels neergelegd in MAR hebben directe werking en behoeven niet te worden geïmplementeerd. Dit betekent dat de bepalingen uit de Wet op het financieel toezicht die dezelfde onderwerpen regelen na inwerkingtreding komen te vervallen. Deze bijdrage bespreekt de achtergronden van de aanpassingen van het marktmisbruikregime en gaat nader in op de enkele belangrijke bepalingen van MAR te weten artikel 7 (begrip voorwetenschap), artikel 8 (transactieverbod) en artikel 11 (marketsoundings). Aanbevolen wordt dat ondernemingen hun organisaties en medewerkers moeten aanpassen aan en voorbereiden op deze nieuwe marktmisbruikregels. Enkele aspecten hiervan zijn het trainen van werknemers, het aanpassen van de insider lijsten, opstellen van procedures voor marketsoundings, het aanpassen van het managersregime en het aanpassen van het beleid omtrent het uitstellen van publicatie van voorwetenschap.

Lees verder:

Dit artikel kunt u enkel raadplegen indien u bent geabonneerd op Juridisch up to Date.

 

Meer weten? Kom dan op Dinsdag 11 oktober 2016 naar de cursus Marktmisbruik.

Klik hier voor meer informatie.

 

Print Friendly and PDF ^