Kansspelautoriteit tekent samenwerkingsconvenant met AFM ihkv de Wok, Wft en Wwft

De Kansspelautoriteit en AFM hebben afspraken gemaakt over hun samenwerking bij de uitvoering van de Wet op het financieel toezicht (Wft), de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) en de Wet op kansspelen (Wok). De Kansspelautoriteit en AFM werken samen om overlap van werkzaamheden te voorkomen en om de kwaliteit van beide toezichtdomeinen te bevorderen.

De afspraken over samenwerking en informatie-uitwisseling met betrekking tot Wok, Wft en Wwft zijn vastgelegd in een convenant dat op 18 mei 2016 werd ondertekend door de bestuurders van beide toezichthouders.

 

Print Friendly and PDF ^