Kamerbrief rapporten onderzoeksresultaten implementatie antiwitwasmaatregelen Cyprus

De minister van Financiën stuurde gisteren twee rapporten naar de Tweede Kamer over onderzoek naar antiwitwasmaatregelen in Cyprus.

In de rapporten worden substantiële tekortkomingen geconstateerd, niet zozeer in de wet- en regelgeving zelf, maar vooral in de implementatie ervan. Cyprus zal nu, zoals eerder al was vastgelegd in het Memorandum of Understanding (MoU), samen met de Trojka een actieplan opstellen om de geconstateerde tekortkomingen aan te pakken. Dit actieplan moet afgerond zijn voor de publicatie van het eerste voortgangsrapport van de Trojka in het derde kwartaal van 2013. De uitvoering van het actieplan wordt door de Trojka gemonitord en de voortgang van de implementatie zal een integraal onderdeel vormen van de programmavoorwaarden.

Print Friendly and PDF ^