Kamerbrief over datingfraude

De Minister van Veiligheid en Justitie heeft op 21 mei jl. de Tweede Kamer geïnformeerd over datingfraude. Datingfraude is een vorm van horizontale fraude, fraude waarvan burgers en bedrijven het slachtoffer worden. De aanpak van horizontale fraude is een belangrijke prioriteit, aldus Van der Steur. Kernelementen van de integrale aanpak van horizontale fraude zijn de preventie van fraude door het vergroten van de bewustwording van burgers en bedrijven en het opwerpen van barrières door private en mogelijk ook publieke, partijen om het frauderen zo moeilijk mogelijk te maken. Daar waar burgers en bedrijven toch het slachtoffer worden van fraude kan ook het strafrecht in beeld komen.

Deze aanpak is ook van toepassing op datingfraude. Het is volgens de minister van belang dat voorkomen wordt dat mensen het slachtoffer worden van datingfraude. Dit kan worden bereikt door mensen die daten via internet alert te maken op de mogelijkheid dat er fraude wordt gepleegd en op de handelwijze van fraudeurs. De Fraudehelpdesk vervult hierin een belangrijke rol. De Fraudehelpdesk plaatst informatie over datingfraude op haar website en neemt specifieke gegevens van fraudeurs op in alerts zodat de informatie via zoekmachines op het internet te vinden is. Daarnaast vraagt de Fraudehelpdesk in de media aandacht voor datingfraude.

Het strafrecht kan worden ingezet bij het tegen gaan van datingfraude. Het via het strafrecht bestrijden van datingfraude is zeer complex, aldus de minister. Fraudeurs doen er alles aan om onzichtbaar te blijven. De fraude wordt via het internet onder valse naam en gegevens gepleegd. De fraudeurs opereren in een netwerkstructuur, spreiden de risico’s en opereren in landen waar veroordeling voor fraude moeilijk te realiseren is. Desondanks is het van belang dat slachtoffers in alle gevallen melding van de fraude maken en aangifte kunnen doen. Op deze manier ontstaat er een beeld van de omvang van de fraude, de handelwijze van de fraudeurs en kunnen slachtoffers (indien nodig) worden doorverwezen voor hulp en ondersteuning. Indien een zaak zich daartoe leent wordt de zaak strafrechtelijk opgepakt.

Van der Steur laat in samenwerking met EZ en BZK een onderzoek uitvoeren naar de synergie van de bestaande meldpunten. In dit onderzoek wordt naar de verschillende functies van de meldpunten, waaronder de hulp aan slachtoffers, gekeken en wordt bezien of het mogelijk is om meer synergie te behalen. Voor het zomerreces zal de minister de Tweede Kamer informeren over de uitkomsten van dit onderzoek.

 

Print Friendly and PDF ^