Kamerbrief bij initiatiefvoorstel acquisitiefraude

De Eerste Kamercommissie voor Veiligheid en Justitie heeft op 7 april 2015 het voorlopig verslag inzake het initiatiefvoorstel acquisitiefraude uitgebracht. Minister van der Steur (VenJ) reageert op vragen van de leden van de VVD-fractie van de Eerste Kamer over het voorlopig verslag. In het voorlopig verslag stelden de leden van de VVD-fractie aan de regering de vraag of het openbaar ministerie, op basis van de nieuwe strafbepaling acquisitiefraude, ook extra aandacht zal geven aan acquisitiefraude in de aansturing van de politie en in de vervolging van strafbare feiten. Deze vraag beantwoordt Van der Steur als volgt.

De aanpak van horizontale fraude is één van de prioritaire thema’s in de gemeenschappelijke veiligheidsagenda van de politie, het openbaar ministerie en bestuur. De doelstelling is om het aantal strafzaken met betrekking tot horizontale fraude tot in 2018 met 50 procent te laten stijgen. Acquisitiefraude is een vorm van horizontale fraude en maakt als zodanig onderdeel uit van de verwoorde ambitie. De fraudedoelstelling in de veiligheidsagenda ziet op het aantal door de politie bij het openbaar ministerie aangeleverde zaken. Vanuit de gezagsrol stuurt het openbaar ministerie op verwezenlijking daarvan. De nieuwe strafbepaling, zoals voorzien in het initiatiefvoorstel, vormt in dat verband een nuttige aanvulling op het instrumentarium dat de politie en het openbaar ministerie tot hun beschikking hebben voor de opsporing en vervolging van fraudedelicten.

 

 

Print Friendly and PDF ^