Justitiële verkenningen | Vrije wil en verantwoordelijkheid

De wens om een gedeeld kader voor verdere gedachtevorming te creë- ren heeft uiteindelijk geleid tot de organisatie van een expertmeeting onder de titel ‘Retrospectieve en prospectieve verantwoordelijkheid. Schuld, toerekening, vrije wil, gedragsverandering: uitdagingen voor het strafrecht’. De meeting vond plaats op 27 september 2012 en werd georganiseerd door het Willem Pompe Instituut van de Universiteit Utrecht. Deze uitgave van Justitiële verkenningen is voor een groot deel gebaseerd op de bijdragen die tijdens deze expertmeeting zijn gepresenteerd.  

Print Friendly and PDF ^