Jurisprudentielunches Bijzonder Strafrecht

BijzonderStrafrecht.nl Academie organiseert vanaf het najaar van 2014 vier maal per jaar in vier verschillende steden jurisprudentielunches. Tijdens deze bijeenkomsten komen de meest relevante uitspraken van dat kwartaal op het gebied van het strafrecht aan bod. Van iedere uitspraak wordt de essentie en het belang voor de praktijk besproken. In twee uur tijd bent u volledig op de hoogte van de ontwikkelingen in de meest recente recht- spraak van het afgelopen kwartaal.

Het doel van de jurisprudentielunches is ontwikkelingen vanuit vier ver- schillende disciplines te belichten. De vier verschillende sprekers die de lunches verzorgen zijn afkomstig uit advocatuur, wetenschap, rechterlijke macht en Openbaar Ministerie. Ieder kwartaal zal een andere spreker de verschillende steden aandoen zodat u, indien u alle vier de lunches bijwoont, de visie op de ontwikkelingen vanuit deze vier verschillende disciplines belicht krijgt.

De tijdens de lunch te bespreken uitspraken worden twee weken tevoren be- kend gemaakt en digitaal verspreid. Voor deelnemers bestaat de moge- lijkheid een uitspraak in te sturen met het verzoek aan de spreker om deze te behandelen.

 

Doelgroep

  • Advocaten
  • Overheidsjuristen
  • Leden van de zittende en staande magistratuur
  • Bedrijfsjuristen

Niveau: Verdieping, voorkennis van het straf(proces)recht vereist.

 

Praktische Informatie

Periode December 2014, maart 2015, juni 2015, september 2015, december 2015.

Tijd: 12.00 – 14.00 uur Inloop vanaf 11.45 uur

Locaties Utrecht, Amsterdam, Rotterdam & Den Haag.

PO-punten: 2 per jurisprudentielunch

 

Binnekort volgt meer informatie via www.bijzonderstrafrechtacademie.nl!

Print Friendly and PDF ^