Jurisprudentie Awb; Algemeen-Juridische en Omgevingsrechtelijke Trends Thematisch Geordend

Het toepassen van de Algemene wet bestuursrecht in de (bestuurlijke dan wel juridische) praktijk vergt naast wetskennis ook adequate en actuele kennis van de steeds verder uitdijende rechtspraak. Steeds weer blijkt dat de (gemeentelijke) bestuurspraktijk aanloopt tegen concrete vragen: hoe moet in dit geval de Awb worden toegepast. Wat staat in de wet, en wat zegt de (met name: Afdelings)rechtspraak. Met het boek Jurisprudentie Awb, algemeen-juridische en omgevingsrechtelijke trends thematisch geordend wordt beoogd een naslagwerk te bieden waarin snel en adequaat het antwoord op concrete algemeen-bestuursrechtelijke vragen wordt gegeven, met name waar het gaat om actuele (Afdelings)rechtspraak.

In dit boek wordt op overzichtelijke wijze, en thematisch gerangschikt, een helder, compleet én zeer actueel overzicht gegeven van de geldende (met name Afdelings)rechtspraak. Denk hierbij aan zaken als: de inhoud van het belanghebbende begrip, de ontvankelijkheid van een te laat ingediend bezwaarschrift of zienswijze, de reikwijdte van de heroverweging in bezwaar, aandachtspunten voor de UOV, maar ook de inhoud van een herstelsanctie en de verbeuring van een dwangsom. Verreweg de meeste uitspraken die erin zijn opgenomen zijn niet eerder gepubliceerd.

Auteur:  Schuwer ISBN-13: 9789491073519 Prijs:  € 49,-

Klik hier om het boek via Jonbloed te bestellen.

Print Friendly and PDF ^