Jarenlange gevangenisstraffen geëist voor "fiscaal vampirisme"

Het Functioneel Parket heeft vandaag in de rechtbank in Den Haag gevangenisstraffen tot vier jaar geëist tegen twee mannen van 40 en 41 jaar voor het leegzuigen van kasgeldvennootschappen, ook wel ‘fiscaal vampirisme' genoemd. Uit onderzoek door de FIOD blijkt dat de schatkist is benadeeld voor ruim 8.500.000 euro. Tegen vier bedrijven eiste het Openbaar Ministerie (OM) in totaal meer dan 3.000.000 euro boete. Daarnaast werd op zitting een ontnemingsvordering aangekondigd.

Het OM verwijt verdachten dat zij een criminele organisatie vormden met als oogmerk het opzettelijk doen van onjuiste belastingaangiften vennootschapsbelasting en het witwassen van de inkomsten daaruit. De organisatie kocht steeds zogenoemde ‘kasgeldvennootschappen' op, vennootschappen waarin kasgeld gestort is om de belasting over het lopende boekjaar te betalen. Verdachten deden vervolgens of de kasgeldvennootschappen verlies draaiden, waardoor ze het nog in de kas aanwezige kasgeld niet aan de belastingdienst over hoefden te maken. Volgens het OM leden de kasgeldvennootschappen niet in werkelijkheid verlies, omdat er in de aangiften verliezen werden verwerkt die afkomstig waren uit derivatencontracten die volgens het OM geen reële transacties vertegenwoordigden. Ook gebruikte de organisatie promissory notes, die ‘niets meer vertegenwoordigden dan de bankbiljetten bij het spel Monopoly' zoals de officier van justitie het op zitting omschreef. "De promissory notes werden uitgegeven als schuldbekentenis voor verplichtingen die alleen op papier bestonden." Zodra op papier zo veel verlies gerealiseerd was dat het kasgeld was vrijgespeeld, werd de kasgeldvennootschap opgeschoond en soms zelfs ontbonden.

Het OM vindt gevangenisstraffen op de plaats, ‘omdat deze slinkse wijze van belastingfraude het systeem ondermijnt'. Van 2005 tot 2011 was er steeds een zelfde soort treintje binnen de kasgeldvennootschappen, zei de officier op zitting: "Het treintje van aankoop, kapitaliseren, verliezen genereren, negatieve aangifte vennootschapsbelasting, kasgeld vrijspelen en opschonen. Datzelfde patroon herhaalde zich ieder jaar met weer andere vennootschappen. Vennootschappen die niets anders deden dan dit. Verdachten hadden voor deze fraude een structuur van vennootschappen opgericht in binnen- en buitenland, Verenigd Koninkrijk, Hong Kong en Nederland, waarin met een zorgvuldig gedirigeerde paper-trail het beeld werd gecreëerd van een professionele en bonafide organisatie. Terwijl het allemaal lucht was, en terwijl de verdachten dat wisten."

De 40-jarige verdachte, die in Londen woont, hoorde vier jaar gevangenisstraf tegen zich eisen. Hij is de bedenker van deze fraude aldus de officier: "Hij is de fiscalist, hij heeft op de grote kantoren waar hij als tax lawyer werkte de mooie contracten voorbij zien komen. Hij goochelde met de derivatencontracten. Hij verdiende het meeste geld." Hij kon deze fraude alleen bewerkstelligen dankzij de in Tsjechië wonende 41-jarige verdachte, die twee jaar gevangenisstraf tegen zich hoorde eisen: "Hij beheerde de kerstboom van vennootschappen die als onafhankelijke wederpartij kon dienen. Hij was directeur en aandeelhouder van de twee vennootschappen, hij trad op als bestuurder van de CV's, en op aanwijzing van de 40-jarige verdachte tekende hij wat getekend moest worden, verstuurde de voorgeschreven teksten, compleet met spelfouten. Ook hij verdiende aan de fraude."

Tegen de vier vennootschappen van verdachten eiste de officier ieder 760.000 euro boete. De rechtspersonen hadden verschillende rollen in het feitencomplex, zoals het aankopen van de kasgeldvennootschappen waarin de verliezen moesten worden gemaakt - de zogenaamde ‘target-vennootschappen' - of het zelf fungeren als ‘target-vennootschap'.

Bron: OM

Print Friendly and PDF ^