Eis 6 jaar tegen Twentse ex-neuroloog

Een zaak met grote impact op zowel de slachtoffers als de maatschappij. Zo noemde de officier van justitie de zaak tegen de Twentse ex-neuroloog die ervan verdacht wordt negen patiënten te hebben mishandeld en hen aan hun lot te hebben overgelaten door - vooral - het stellen van foute diagnoses. Voor de rechtbank in Almelo eiste de officier daarom dinsdag een celstraf van 6 jaar tegen de verdachte. De ex-neuroloog wordt er ook van verdacht formulieren voor de aanvraag van een Alzheimermedicijn te hebben vervalst, recepten te hebben vervalst om in zijn medicijnverslaving te voorzien, een receptenblok van een collega te hebben gestolen en bijna 90.000 euro te hebben verduisterd bij een stichting voor wetenschappelijk onderzoek.

Tegen de ex-neuroloog werd in 2009 voor het eerst aangifte gedaan. Toen werkte verdachte al zes jaar niet meer in het Twentse ziekenhuis waar hij zijn patiënten behandelde. De ex-neuroloog moest het ziekenhuis verlaten vanwege een verslaving aan slaapmiddelen. Later werd duidelijk dat hij ook foutieve diagnoses heeft gesteld bij zijn patiënten. Die verslaving heeft volgens de officier van justitie daarbij een belangrijke rol gespeeld. "Uit het dossier komt een beeld naar voren van een verdachte die zijn patiënten als proefkonijnen gebruikte. (...) Hij verrichtte in afwijking van de beroepsnorm ongebreideld allerlei onderzoeken en schreef medicatie voor zonder indicatie. Dit alles deed hij in een periode dat hij ernstig verslaafd was aan slaapmedicatie". Hij had daarover zelf aan de bel moeten trekken, aldus de officier in het requisitoir.

De eis doet volgens de officier recht aan het grote persoonlijk leed dat de arts zijn patiënten berokkende. Zo stelde hij in strijd met toen geldende regels zonder degelijk onderzoek onjuiste diagnoses, waaronder de ziekte van Alzheimer en Multiple Sclerose, waarvoor hij vervolgens zware medicijnen voorschreef. In de zaken van negen patiënten kwamen deskundigen tot de conclusie dat de ex-neuroloog ver beneden de professionele standaard heeft gehandeld.

De patiënten hebben jaren met het idee geleefd dat zij een ernstige ziekte hadden en werden door verdachte behandeld met zware medicijnen met als gevolg ernstige bijwerkingen. Daarom is volgens de officier van justitie sprake van mishandeling en het opzettelijk in een hulpeloze toestand brengen of laten van zijn patiënten, met zwaar lichamelijk letsel of de dood tot gevolg. Eén patiënt pleegde zelfmoord.

De officier schetste dinsdag opnieuw de complexiteit van de zaak. Dat was een van de redenen waarom het onderzoek lang geduurd heeft. Ook het feit dat de dossiers van de patiënten beoordeeld moesten worden door deskundigen heeft daar een rol in gespeeld. Daarnaast is de zaak ook juridisch ingewikkeld.

De zaak heeft tot veel publiciteit geleid, zo haalde de officier aan in het requisitoir. Dat heeft ertoe geleid dat er meer aandacht is voor de kwaliteit van zorg en het (dis)functioneren van medisch specialisten.

De officier van justitie die het onderzoek leidt is de medisch officier van het Expertisecentrum Medische Zaken. Het EMZ is een van de landelijk expertisecentra van het  Openbaar Ministerie en ondergebracht bij het OM in Rotterdam. Het EMZ heeft in 2011 deze zaak overgenomen van het arrondissementsparket in Almelo.

Bron: OM

Print Friendly and PDF ^