Is rechtseenheid een kwestie van willekeur?

Het is goed dat binnen de strafrechtspraak op verschillende niveaus getracht wordt dat rechters zich rekenschap geven van elkaars oordelen. Het belang daarvan zou wel enigszins mogen worden gerelativeerd. De situatie vóór de herziening van de gerechtelijke kaart per 1 januari 2013 leert dat het in de toenmalige (kleinere) gerechten al erg lastig bleek om tot rechtseenheid te komen.

Print Friendly and PDF ^