Internetconsultatie Over Meldplicht Cybersecurity: Ruimere Gevolgen Dan Alleen Voor Aanbieders Vitale Infrastructuur

Het ministerie van Veiligheid en Justitie heeft op internetconsultatie.nl een wetsvoorstel gepubliceerd dat een meldplicht introduceert voor aanbieders van vitale infrastructuur bij bepaalde inbreuken. Opvallend is dat het wetsvoorstel ook voor alle andere partijen verplichtingen oplegt.

Zo introduceert het wetsvoorstel ook een informatieplicht voor iedereen (niet alleen voor aanbieders van vitale infrastructuur). Artikel 4 bepaalt namelijk dat de minister aan een ieder kan verzoeken om gegevens te verstrekken ten behoeve van de doeleinden en taken die in artikel 2 genoemd zijn.

Print Friendly and PDF ^