Internetconsultatie Herziening van de Wft

De omvang en de complexiteit van de Wft zijn sterk toegenomen door de vele wijzigingen van de wet sinds de inwerkingtreding op 1 januari 2007. De minister van Financiën heeft, naar aanleiding van een advies van de Raad van State, besloten te verkennen hoe de Wft toegankelijker en toekomstbestendiger kan worden gemaakt.

De verkenning heeft tot doel te onderzoeken hoe de Wft toegankelijker en toekomstbestendiger kan worden gemaakt. De verkenning richt zich voornamelijk op de inrichting en vormgeving van de Wft (en daarmee samenhangende regelgeving). Naar aanleiding van gesprekken met belanghebbenden zijn de problemen die verband houden met de toegankelijkheid en toekomstbestendigheid op thematische wijze beschreven. Daarnaast zijn vijf verschillende opties voor een eventuele herziening opgenomen in het document. Drie daarvan beschrijven alternatieve modellen voor een gehele herziening van het wettelijk stelsel.

Belanghebbenden bij de Wft kunnen tot 1 maart 2017 reageren op de consultatie.  


Voor meer informatie: 

Consultatiedocument: verkenning herziening Wft

Print Friendly and PDF ^