Initiatiefwet Opheffing strafrechtelijke immuniteiten publiekrechtelijke rechtspersonen verworpen

De Eerste Kamer heeft dinsdag 10 november de Initiatiefwet Opheffing strafrechtelijke immuniteiten publiekrechtelijke rechtspersonen verworpen. De fracties van CU, PvdA, GroenLinks, PvdD, 50PLUS, SP en PVV stemden voor. De fracties van SGP, VVD, CDA, OSF en D66 stemden tegen.

Met dit initiatiefvoorstel zou het mogelijk worden om ook publiekrechtelijke rechtspersonen strafrechtelijk te vervolgen. Zij zouden daarmee op gelijke voet komen te staan met andere, private rechtspersonen. In het debat op 27 oktober werd door diverse woordvoerders bezwaar gemaakt tegen deze gelijkschakeling. Ook waren er twijfels over de mate waarin het wetsvoorstel zou bijdragen aan een groter vertrouwen in de overheid. Minister Van der Steur (Veiligheid en Justitie) gaf in het debat aan dat het kabinet zware bedenkingen koesterde tegen het wetsvoorstel.

Bron: Eerste Kamer

Print Friendly and PDF ^