Initiatiefvoorstel voor een Huis voor klokkenluiders aangenomen door Tweede Kamer

Op 2 juli jl. is het (aangepaste) initiatiefvoorstel voor een Huis voor klokkenluiders met algemene stemmen aangenomen door de Tweede Kamer. De Eerste Kamercommissie voor Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BiZa/AZ) bespreekt op 7 juli 2015 de procedure. Bepaald wordt dan op welke manier het voorbereidend onderzoek zal plaatsvinden alsook hoe de verdere voorbereiding zal verlopen.

Het initiatiefwetsvoorstel van de Tweede Kamerleden Van Raak (SP), Fokke (PvdA), Schouw (D66), Voortman (GroenLinks), Segers (ChristenUnie), Ouwehand (PvdD) en Klein (50PLUS/Klein) heeft tot doel de voorwaarden voor het melden van maatschappelijke misstanden binnen organisaties te verbeteren, door onderzoek naar misstanden mogelijk te maken en melders van misstanden beter te beschermen.

Aangepast voorstel

Eind 2013 stemde de Tweede Kamer in met de instelling van een Huis voor klokkenluiders, bedoeld om onderzoek naar misstanden mogelijk te maken en melders van misstanden beter te beschermen. Bij de behandeling in de Eerste Kamer, mei 2014, bleken er nog bezwaren te zijn.

Het door de initiatiefnemers aangepaste wetsvoorstel moest weer door de Tweede Kamer worden behandeld en is nu dus aangenomen.

Wijzigingen ten opzichte van het eerdere voorstel hebben onder meer betrekking op de vormgeving van het Huis als bijzonder zelfstandig bestuursorgaan, een algemeen benadelingsverbod voor de klokkenluider, de samenloop van verschillende onderzoeken, de plicht om eerst intern te melden en de scheiding van advies en onderzoek.

Klik hier om naar het dossier op Overheid.nl te gaan.

Print Friendly and PDF ^