'Informatieplichten, inkeren en het nemo-teneturbeginsel'

De belastingdienst heeft informatie nodig om tot een juiste belastingheffing te komen. Een recente ontwikkeling op dit vlak is dat er steeds meer gevallen in de wet worden aangewezen waarin de belastingplichtige op straffe van een bestuurlijke boete verplicht is gesteld om eigener beweging tijdig mededeling te doen van onjuistheden in relevante gegevens en inlichtingen.

Lees verder:

 

Meer weten? Kom dan op Donderdag 5 juni 2014 naar de Basiscursus Fiscaal Strafrecht in het centrum van Den Haag. Docenten: Wiebe de Vries (advocaat bij Jaeger Advocaten-belastingkundigen, Henk van der Werff (officier van justitie bij het Functioneel Parket Amsterdam).

Klik hier voor meer informatie.

Print Friendly and PDF ^