In hoger beroep geldboete van € 50.000 geëist tegen niet erkende universiteit

De advocaat-generaal (OM) in Den Haag heeft vandaag in hoger beroep tegen een niet-geaccrediteerde webuniversiteit in Den Haag een geldboete van € 50.000 geëist waarvan de helft voorwaardelijk met eenproeftijd van 3 jaar voor valsheid in geschrift en oplichting. De ‘universiteit' hoeft € 25.000 niet te betalen als zij in het Engels en Arabisch een tekst op hun website plaatsen waarin wordt aangegeven dat zij niet geaccrediteerd zijn door het ministerie en zij niet bevoegd zijn om titels of graden te verlenen of diploma’s/getuigschriften af te geven waarop dit vermeld staat.

De betreffende ‘universiteit’ heeft nooit een accreditatie aangevraagd bij het Ministerie van OC&W maar presenteerde zich wel als zodanig. Het was dus geen erkende universiteit en mocht ook geen getuigschriften en graden verlenen. Dit heeft zij wel gedaan. In de visie van het OM heeft de ‘universiteit’ zich dan ook schuldig gemaakt aan valsheid in geschrift door het valselijk opmaken van een groot aantal diploma’s door daarop, hoewel daartoe niet gerechtigd, telkens te vermelden dat de op het diploma voorkomende persoon een degree of Bachelor, Master of Doctor zou hebben behaald. Ook wordt de universiteit verdacht van oplichting.

Het OM vindt dat een hoge geldboete, deels voorwaardelijk, recht doet aan de ernst van de feiten. “Het gaat in deze zaak om ernstige strafbare feiten. De strafzaak heeft tot Kamervragen geleid en is voor de toenmalige minister van Onderwijs aanleiding geweest om een wetsvoorstel voor te gaan bereiden waarin de naam ‘universiteit’ wettelijk wordt beschermd. In het maatschappelijk verkeer moet men erop kunnen vertrouwen dat wanneer op een diploma vermeld staat dat iemand een wetenschappelijke graad heeft behaald, bachelor, master of doctor, dat deze persoon dan daartoe een deugdelijke opleiding heeft genoten, een representatief examen heeft afgelegd én dat degene die de graad heeft verleend een erkende geaccrediteerde instelling is die daartoe gerechtigd is. Verdachte heeft door het zijn van een niet erkende wetenschappelijke instelling of hogeschool, terwijl zij dit wist en desondanks toch diploma’s heeft uitgegeven waarop graden als bachelor, master en/of doctor worden verleend, het maatschappelijk belang volstrekt ondergeschikt gemaakt aan eigen financieel gewin. Vermoedelijk hebben duizenden studenten in de loop der jaren een ‘waardeloos’ diploma gekregen terwijl zij dat door de uiterlijke verschijningsvorm, onder meer door de op de diploma’s geplaatste legalisatiehandtekeningen en –stempels, wel als echt en onvervalst tegenover derden hebben kunnen gebruiken. Dat is verdachte ernstig aan te rekenen”, aldus de advocaat-generaal op de zitting.

De rechtbank veroordeelde de universiteit tot dezelfde straf als die vandaag in hoger beroep is geëist.

Uitspraak (naar verwachting) over twee weken.

Bron: OM

Print Friendly and PDF ^