Financieel-economisch strafrecht: Zuinig met bestuurdersaansprakelijkheid

De financieel-economische wetgeving bevat een grote hoeveelheid voorschriften die zich richten tot rechtspersonen. Indien een rechtspersoon deze wettelijke verplichtingen schendt, zal hij in de regel een economisch delict, een beboetbare overtreding en een onrechtmatige daad plegen. De rechtspersoon kan daarvoor dan strafrechtelijk worden vervolgd of bestuurlijk worden aangepakt en kan civielrechtelijk aansprakelijk worden gesteld voor de veroorzaakte schade.

Lees verder:

Print Friendly and PDF ^