In hoger beroep geldboete geëist tegen gemeenteraadslid Delft

De advocaat-generaal (OM) in Den Haag heeft vandaag in hoger beroep een geldboete van € 500 geëist tegen een man die ervan wordt verdacht als raadslid van de gemeente Delft zijn ambtsgeheim te hebben geschonden. Op 29 oktober 2013 vond een besloten vergadering van de Commissie Spoorzone, Verkeer en Ruimte plaats over de aanbesteding van de bouw van de Sebastiaanbrug in Delft. De Commissie, waaronder verdachte, had met de beslotenheid unaniem ingestemd. In de dagen erna bracht verdachte een persbericht uit met geheime informatie uit de Commissievergadering. Ook werden door een journalist vragen gesteld naar aanleiding van het uitgebrachte persbericht. De voorzitter van de Commissie deed vervolgens aangifte van het schenden van het ambtsgeheim door het raadslid.

De advocaat-generaal vindt dat sprake van een strafbaar feit en dat de geëiste straf op zijn plaats is. “Niet alleen vooraf maar ook in de vergadering was besproken dat de informatie tot na de aanbesteding geheim zou blijven. Duidelijk was dus dat de informatie daarna door de commissie of de gemeente publiekelijk zou worden gedeeld. Daarmee zou het doel van de verdachte - het openbaren van de betreffende informatie - met de tijd vanzelf worden behaald en zou hij daarna uitgebreid in de gelegenheid zijn om zijn publieke taak te vervullen en de belangen van de burgers van Delft aan de orde te stellen. Dit alles heeft verdachte nagelaten. Hij is direct naar de pers gestapt met een zelfgemaakt persbericht. Uit het dossier blijkt dat het verdachte niet eens zo zeer ging om de inhoud van het besprokene. Het ging hem vooral om het feit dat hij eigenlijk principieel tegen iedere geheimhouding is. Dat kan en mag zijn principe zijn. Het is echter nimmer een reden om de wet te schenden. Het doel dat hij wenste na te streven had hij met politieke middelen en niet met schending van de wet moeten zien te bereiken.”

De rechtbank veroordeelde de verdachte tot dezelfde straf als die vandaag in hoger beroep is geëist. De verdachte stelde hoger beroep in.

Uitspraak (naar verwachting) over twee weken.

Bron: OM 

 

Print Friendly and PDF ^