In hoger beroep celstraffen tot 3 jaar geëist wegens omvangrijke ‘Bulgarenfraude’

“Nederland is een welvarend land. Maar soms heeft iemand een steun in de rug nodig. Mensen zonder inkomen krijgen een uitkering. Ook bestaan er bijdragen in de kosten van zorg, huur en kinderopvang. Dit is het eerste wat men leest op de website van de Rijksoverheid over toeslagen. Bijdragen in de kosten dus. Dat impliceert dat er kosten worden gemaakt en dat een deel van die kosten door de overheid wordt vergoed. Wanneer geen kosten worden gemaakt, is geen recht op vergoeding. Van dat laatste is in deze strafzaak grof misbruik gemaakt.”

Zo begon de advocaat-generaal in Den Haag haar requisitoir in hoger beroep in een omvangrijke fraudezaak, de zogenoemde ‘Bulgarenfraude’. Het gaat hierbij om het aanvragen van honderden valse huur-, zorg en kinderopvangtoeslagen voor Bulgaren. Met de totale fraude is door de fiscus in totaal ruim 3 miljoen ten onrechte aan toeslagen uitgekeerd. De advocaat-generaal eiste celstraffen van drie (twee maal) en twee jaar (een maal) tegen drie mannen die vandaag in hoger beroep terecht stonden voor hun rol in de fraude. Deze rol was die van bemiddelaar/ronselaar.

Het onderzoek door de FIOD startte in januari 2013, naar aanleiding van informatie uit een ander (mensenhandel)onderzoek over mogelijk valse toeslagaanvragen door twee verdachten. Uit het onderzoek kwam naar voren dat de verdachten in Bulgarije mensen ronselden om naar Nederland af te reizen. “Mensen uit een straatarm gedeelte van Europa, die best voor € 500 of € 1.000 voor een paar dagen naar Nederland wilden komen. Deze mensen zijn door verdachten betrokken in een fraude die vooral voor de verdachten lucratief was”, aldus de advocaat-generaal.

Eenmaal in Nederland werden de Bulgaren ingeschreven op een adres in Nederland en werd een Burger Service Nummer (BSN), aangevraagd en een bankrekening. Ze kregen dan een voorlopige bankpas met pincode, die onbruikbaar werd op het moment dat de definitieve pas naar het adres werd opgestuurd. Het vermoeden is dat de definitieve bankpassen voor een deel ter beschikking kwamen van verdachten. Met de verkregen gegevens werden toeslagen aangevraagd: huur- zorg- en ook kinderopvangtoeslag. Dat werd ook gedaan vanaf IP-adressen van derden, na het hacken van de router. De meeste toeslagen zijn aangevraagd na inschrijvingen in de gemeente Rotterdam en Dordrecht maar ook in andere gemeenten. De aanvragen werden vaak gedaan met terugwerkende kracht, terwijl er geen of minder huur werd betaald, geen zorgverzekeringen werden afgesloten of voor korte duur en de kinderopvangtoeslagen die werden aangevraagd waren voor kinderen die nooit op een kinderdagverblijf zijn ingeschreven. De toeslagen werden na uitbetaling vaak direct contant opgenomen van de bankrekeningen. De Bulgaren reisden na ontvangst van een deel van het bedrag weer terug naar Bulgarije. De verdachten verdeelden de rest van de buit. De Belastingdienst heeft inmiddels maatregelen genomen waardoor deze fraude zoveel als mogelijk voorkomen wordt.

De twee verdachten die de hoogste straffen tegen zich hoorden eisen, vroegen eerst toeslagen voor zichzelf aan, daarna voor anderen. Zij ronselden de mensen in Bulgarije om naar Nederland te komen. Ze regelden vervolgens het vervoer van en naar Bulgarije, ze regelden de huurcontracten, de inschrijvingen bij de gemeenten, de aanvragen van de bankrekening en bankpassen en andere aanvragen. Ook wordt hen witwassen verweten. Bij de derde verdachte ging het om het medeplegen van een aantal aanvragen en witwassen. “De fraude zoals die door deze verdachten is gepleegd is uitermate ondermijnend geweest. Dat Bulgaren (of anderen) naar Nederland kunnen komen om hier ongebreideld toeslagen aan te vragen waarop ze geen recht hebben, heeft menigeen gechoqueerd. Deze verdachten hebben bewust misbruik gemaakt van het systeem. Zij vormden een onmisbare schakel in het geheel. Een aanzienlijke onvoorwaardelijke gevangenisstraf is dan ook op zijn plaats. Niet alleen om de verdachten te straffen, maar ook om een waarschuwing af te geven aan anderen, die menen dat dit in Nederland is toegestaan en dat men daar ongestraft mee weg kan komen. Hoewel het nog maar de vraag is hoe naïef de aanvragers zelf daadwerkelijk waren, is een krachtig signaal kennelijk nodig om door te dringen tot de binnenlanden van Bulgarije en andere landen: dit soort fraude kan niet worden getolereerd en zal worden afgestraft. Normaal gesproken zal de belastingdienst er in dit soort zaken alles aan doen om ten onrechte uitgekeerde toeslagen terug te vorderen. In dit geval zal dit welhaast onmogelijk zijn, omdat de aanvragers voor een zeer belangrijk deel niet meer in Nederland zijn en de spreekwoordelijke kale kip vormen”, aldus de advocaat-generaal.

De groep bestond uit nog drie verdachten. De ‘spin in het web’, verantwoordelijk voor zo’n 1.500 frauduleuze aanvragen, kreeg vier jaar cel. Twee anderen kregen drie en twee jaar cel voor hun rol in de fraude. Deze straffen zijn onherroepelijk.

Bron: OM

 

Print Friendly and PDF ^