Implementatie van het EVRM en de uitspraken van het EHRM in de nationale rechtspraak

In dit onderzoek staat de wisselwerking centraal tussen, enerzijds, constitutionele systemen van doorwerking van internationaal recht en, anderzijds, de manier waarop en de mate waarin de nationale rechter toetst aan, of anderszinds rekening houdt met, het EVRM en de jurisprudentie van het EHRM.

Print Friendly and PDF ^