Implementatie Europese verordening en richtlijn tegen marktmisbruik

Op 4 juli jl. heeft de Tweede Kamer gedebatteerd over het op 18 april 2016 ingediende Wetsvoorstel implementatie verordening en richtlijn marktmisbruik. De Verordening marktmisbruik is reeds op 3 juli jl. in werking getreden. Ook op deze datum had dus de nationale implementatiewetgeving gereed moeten zijn. De Tweede Kamer stemt op 7 juli over het wetsvoorstel en de ingediende motie. Daarna moet het wetsvoorstel nog door de Eerste Kamer.

Debat

Met het voorstel legt Dijsselbloem een Europese verordening en richtlijn tegen marktmisbruik vast in Nederlandse wetten. Om de integriteit van financiële markten te versterken, worden handel met voorkennis en marktmanipulatie harder aangepakt. Zo kunnen beleggers op basis van volledige en correcte informatie beleggingsbeslissingen nemen. Nuttige Europese regels, vindt de minister, want "wij zijn er door schade en schande achter gekomen dat het niet goed geregeld was". Ook De Vries (VVD) is blij met het voorstel: de VVD gelooft in marktwerking en daarom moet marktmisbruik hard worden bestraft. Onrechtmatig profiteren bedreigt een eerlijke economie, voegt Ronnes (CDA) toe.

Door met voorkennis in aandelen te handelen is veel geld te verdienen, maar volgens Merkies (SP) is de pakkans erg laag. Naast een verhoging van de strafmaat, bepleit hij een vergroting van die pakkans. Ook Nijboer (PvdA) wil dat "financiële fraudeurs het zweet uitbreekt". Goed dat de boetes omzetgerelateerd zijn, zegt De Vries. Ook zij wil voorkomen dat "mensen er te gemakkelijk mee wegkomen". Dijsselbloem wijst erop dat dit soort zaken vaak moeilijk aantoonbaar en bewijsbaar zijn. Hij zal de minister van Veiligheid en Justitie vragen om de Kamer te informeren over de aanpak van financiële fraude door het Openbaar Ministerie.

Beloning voor klokkenluiders?

Als mensen misstanden in de financiële sector melden, kan dat volgens Ronnes soms "groter financieel leed" voorkomen. Hij vindt een beloning dan op zijn plaats, maar wil voorkomen dat mensen die zelf overtredingen hebben gepleegd, er met een waarschuwing van afkomen. De Nederlandsche Bank en de Autoriteit Financiële Markten loven nu geen tipgeld uit, zegt Dijsselbloem, maar hij denkt dat dat in bepaalde gevallen wel zinvol kan zijn. Daarom zal hij vragen of deze instanties hiervoor een beleidslijn willen opstellen. Van de uitkomst daarvan zal de minister de Kamer op de hoogte stellen.

 

 

Meer weten over de (gevolgen van) het nieuwe Europese marktmisbruik-regime voor Nederland? Kom dan op Dinsdag 11 oktober 2016 naar de Cursus Marktmisbruik.

Klik hier voor meer informatie.

 

Print Friendly and PDF ^