Immuniteit gemeente Zoetermeer in uitstoot-zaak? Rb besluit over ontvankelijkheid OM na inhoudelijke behandeling.

De gemeente Zoetermeer is door het openbaar ministerie als verdachte aangemerkt en gedagvaard naar aanleiding van de affaire Sterigenics in 2009.

De kwestie gaat over te hoge uitstoot van de kankerverwekkende stof ethyleenoxide door het bedrijf Sterigenics. Dat Amerikaanse bedrijf, tegenwoordig opererend onder de naam Deross Holding en nu niet meer gevestigd in Zoetermeer, stootte tussen 2004 en 2009 te veel van de kankerverwekkende stof uit. 

De gemeente zou daarvan op de hoogte zijn geweest, maar niet hebben ingegrepen. ,,De gemeente heeft jarenlang niets gedaan. De gemeente ziet de te hoge uitstoot, neemt er kennis van, maar doet niets”, aldus de officier van justitie. Het bedrijf reinigde in Zoetermeer medische apparatuur en kleding. 

Naast de gemeente zijn ook het betreffende bedrijf en twee van de leidinggevenden van het bedrijf gedagvaard. 

OM niet ontvankelijk?

De raadsman van de gemeente (Leo Hendriks) heeft betoogd, dat de officier van justitie niet het recht heeft om de gemeente als verdachte te dagvaarden (vanwege strafrechtelijke immuniteit van de gemeente) en dat de rechtbank reeds nu, zonder kennisneming van het dossier, de officier van justitie niet-ontvankelijk moet verklaren.

De rechtbank heeft ter zitting beslist, dat hierover, gelet op onder meer Europese jurisprudentie, zonder inhoudelijke behandeling van de zaak geen uitspraak kan worden gedaan.

De rechtbank zal na inhoudelijke behandeling bij vonnis beslissen over de vraag of de gemeente als verdachte mag worden vervolgd.

Inhoudelijke behandeling in 2018

Vandaag zijn door de rechtbank termijnen gesteld voor uitwisseling van schriftelijke standpunten door de officier van justitie en de advocaten van de verdachten ten behoeve van de inhoudelijke behandeling. Deze zal plaatsvinden op 22 en 23 januari 2018.

Achtergrond 

Sterigenics was tot eind 2010 gevestigd in Zoetermeer, midden in een woonwijk. Het bedrijf stootte jarenlang door kapotte filters een te hoge concentratie van de stof ethyleenoxide uit. Hoewel rapporten aantoonden dat er geen gevaar was voor de omwonenden, zorgde het voor een grote rel. Met name omdat de gemeente op de hoogte was van de illegale uitstoot. Een wethouder moest in 2010 aftreden, het college van Zoetermeer ging diep door het stof.

 

 

Print Friendly and PDF ^