ILT publiceert Staat van de Veiligheid 2015

De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) heeft de Staat van de Veiligheid in de leefomgeving en het transport 2015 gepubliceerd. Naast algemene informatie over de ILT wordt hierin een aantal incidenten in 2014 besproken waarbij gevaarlijke stoffen betrokken waren, en wordt vooral de rol van de ILT beschreven. Ook wordt een overzicht gegeven van de veertig exploitanten van leidingen voor gas, olie en andere gevaarlijke stoffen. Verder vermeldt de Staat dat er in 2014 in totaal 1105 maal melding is gedaan van een ongeval met gevaarlijke stoffen, zoals het vervoer van campinggas in een koffer.

Print Friendly and PDF ^