ILT publiceert Meerjarenplan 2017-2021

De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) gaat bij haar toezicht publieke belangen zwaarder meewegen en veel meer risico- en informatiegestuurd werken. Deze koersverandering blijkt uit het Meerjarenplan 2017-2021 dat de ILT op 20 september heeft gepubliceerd. Zij is mede ingegeven door de parlementaire enquête over de Fyra.

“Deze enquête heeft de ILT niet gespaard. Er kwamen indringende lessen uit naar voren, die de inspectie zeer ter harte neemt’’, aldus inspecteur-generaal Jan van den Bos. Dit betekent dat de ILT zich niet langer beperkt tot het sec toezien op de naleving van wetten en regels.

Zij dient onwenselijke situaties en de maatschappelijke impact daarvan te kunnen inschatten en daar naar te handelen. Zij dient haar middelen daar in te zetten waar de risico’s voor de publieke belangen het grootst zijn. Ook moet de inspectie ingrijpen waar dat het meeste effect sorteert.

Het toezicht van de ILT moet daarom veel meer risico- en informatiegestuurd zijn. Dat vraagt om vakmanschap en kennis zodat de inspectie keuzes kan maken. Zo kan zij vooraf zicht bieden op wat en waarom zij iets doet en kan zij achteraf verantwoording afleggen over de resultaten.

Naast toezicht, handhaving en opsporing heeft de ILT vergunningverlenende taken. Zij wil deze dienstverlening zo optimaal mogelijk maken, ook gezien de wens om de tarieven op termijn kostendekkend te laten zijn.

Dit meerjarenplan toont hoe de ILT vorm en inhoud gaat geven aan de aangepaste koers en hoe zij het publiek belang wil dienen. Er volgt nog een risico-analyse, verwachtingen en beelden van externe stakeholders worden in kaart gebracht, de vergunningverlening wordt zakelijker. 
De koerswijziging zal een paar jaar in beslag nemen en zal veel vragen van de inspectie, ook omdat het ILT-werkveld breed en divers is. Maar zoals Van den Bos zegt: ,,Het begin is er en de komende jaren gaan de veranderingen door, zoals zichtbaar zal zijn in volgende Meerjarenplannen.’’ 

Voor meer informatie: 

Print Friendly and PDF ^