ILT publiceert Meerjarenplan 2016-2020

De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) heeft op 15 juni haar Meerjarenplan 2016-2020 gepubliceerd. Dit plan beschrijft in grote lijnen de activiteiten die de ILT de komende jaren wil uitvoeren. Met haar werk aan een duurzame en veilige leefomgeving en veilig transport én aan het vertrouwen in de woningcorporaties dient de ILT het publiek belang.

De ILT wil het komende jaar onder meer inzetten op verdergaande efficiency, vermindering van toezichtlasten voor ondertoezichtstaanden en consistentie in de handhaving; samen met andere nationale en internationale inspecties. Ook in 2016 gaat de ILT risicogestuurd te werk, waarbij ze de beschikbare capaciteit inzet waar deze het hardst nodig is. De ILT voert een risicoanalyse uit, waarbij de risico’s voor alle taken en domeinen onderling worden gewogen en gerelateerd aan de inzet van de ILT over de gehele breedte.

De ILT wil zo transparant mogelijk zijn in haar werk en laten zien wat haar bijdrage is aan veilig en duurzaam leven en reizen. Uitgangspunt is om inspectiegegevens zoveel mogelijk openbaar te maken. Daarmee komt de ILT tegemoet aan een maatschappelijke behoefte en politieke wensen.

Met vergunningverlening, toezicht, opsporing en signalering, gebaseerd op vakmanschap en rolvastheid, blijft de ILT zich de komende jaren onverminderd inzetten voor een duurzame en veilige leefomgeving en veilig transport.

 

Print Friendly and PDF ^