Hogere straffen voor fraude met Kinderopvangtoeslag in hoger beroep

Het gerechtshof Amsterdam heeft vandaag op een themazitting opnieuw in vier zaken verdachten veroordeeld tot hogere straffen dan in eerste aanleg door de rechtbank zijn opgelegd. In twee zaken heeft het hof, anders dan gevorderd door de advocaat-generaal, besloten de verdachte in plaats van een taakstraf een gevangenisstraf op te leggen. De straffen variëren van een werkstraf van 160 uur tot een gevangenisstraf van 4 maanden waarvan 2 maanden voorwaardelijk met een proeftijd van 2 jaar.

Oplichting

Het hof acht bewezen dat de verdachten zich schuldig hebben gemaakt aan oplichting van de Belastingdienst. Dit deden zij door het aanvragen van een Kinderopvangtoeslag onder vermelding van valse gegevens. Daarna werd het  naar aanleiding van de aanvraag ten onrechte uitgekeerde geldbedrag uitgegeven en daarmee witgewassen. De verdachten wisten dat hun kinderen niet buitenshuis bij een kinderopvang verbleven, maar hebben desondanks de toeslag aangevraagd, dan wel laten aanvragen door een derde. Een vijfde verdachte werd vrijgesproken omdat duidelijk werd dat een zogenaamd behulpzame buurvrouw haar gegevens heeft misbruikt en zij zelf geen geld heeft ontvangen.

Misbruik gemaakt

Het hof heeft bij de strafoplegging ook overwogen dat misbruik is gemaakt van het feit dat bij toekenning van de toeslag alleen een globale controle plaatsvindt, om ouders met een lager inkomen in de gelegenheid te stellen snel weer aan het werk te kunnen.

Ten onrechte uitgekeerd

In de zaken waarin nu uitspraak is gedaan is een bedrag van ruim € 137.000 ten onrechte uitgekeerd. Drie van de verdachten hebben een deel van het uitgekeerde bedrag moeten afstaan aan leden van een organisatie die hen op het idee hebben gebracht of de aanvraag voor de verdachten hebben gedaan. Het geld is verder uitgegeven aan kleding, sieraden, huisraad, vakantie en het afbetalen van schulden.

De Belastingdienst vordert de ten onrechte ontvangen toeslagen weer van de verdachten terug.

Print Friendly and PDF ^