'Hogere boetes door de ACM: handhavingsnoodzaak of inkomstenoogmerk?'

Op 14 april jl. heeft de minister van Economische Zaken een wetsvoorstel ingediend bij de Tweede Kamer voor verhoging van maximumboetes die de Autoriteit Consument & Markt (‘ACM’) kan opleggen voor overtredingen van de Mededingingswet. Door middel van deze verhoging zou de preventieve werking van het handhavingsinstrument worden versterkt. Maar is dat het enige doel dat wordt gediend? Lees verder:

 

Print Friendly and PDF ^