Hoge Raad introduceert aanvullende grondslag verwerking persoonsgegevens

De Hoge Raad heeft in het arrest van 27 november 2012 geoordeeld dat onder omstandigheden ook in artikel 43 Wbp (het uitzonderingsartikel) een grondslag voor de verwerking van persoonsgegevens kan worden gevonden. Het is onduidelijk of hiermee een verruiming van de privacywetgeving is gegeven.  

Lees verder:

Print Friendly and PDF ^