Hof van Justitie: strafrechtelijk onrechtmatig verkregen bewijs dient te worden uitgesloten

Het arrest van het Hof van Justitie in de zaak Dzivev gaat over bewijsuitsluiting van strafrechtelijk onrechtmatig verkregen bewijs in een btw-fraudezaak. De uitkomst van deze procedure is niet echt verbazingwekkend, maar een paar overwegingen in het arrest trekken wel de aandacht. Als wij dit goed lezen, is de rechter verplicht om onrechtmatig verkregen bewijs uit te sluiten als dit in strijd met de beginselen en bepalingen van het Handvest is verkregen. Een dergelijk ‘harde’ verplichting vloeit (nog) niet voort uit nationale jurisprudentie. In zoverre lijkt het arrest van het Hof van Justitie dus toch een opzienbarende handreiking te geven aan nationale rechters.

Lees verder:


Print Friendly and PDF ^