Hoe om te gaan met koersgevoelige informatie rond een overname?

Voorkomen is beter dan genezen. Houd informatie rond overnames daarom vertrouwelijk. Want lekken kan niet alleen het biedingproces verstoren, maar ook de mogelijkheid creëren om met voorwetenschap te handelen. Zo valt te lezen in het Financieele Dagblad van woensdag 5 juni. Het lekken van informatie over in onderhanden zijnde overnames krijgt de nodig aandacht van de Autoriteit Financiële Markten.

In het kader van de herinrichting van het toezicht op marktmisbruik heeft de AFM gesproken met een selectie van uitgevende ondernemingen en juridische en financiële adviseurs over het omgaan met koersgevoelige informatie en het voorkomen van geruchten/lekken.

Het hoofdartikel sluit af met ‘Het [lekken] gebeurt natuurlijk ook per ongeluk’, aldus een bankier. ‘We leven niet in een wereld waar geheimhouding kan worden gegarandeerd.’

De AFM realiseert zich dat het een hele opgaaf is om bij dergelijke koersgevoelige trajecten vertrouwelijkheid te garanderen. In de komende nieuwsbrief van de AFM, Kapitaalmarkten, verschijnt een aantal handvatten voor het omgaan met koersgevoelige informatie rond overnames.

Bron: AFM

Print Friendly and PDF ^